Grootstal21.jpg

onze missie

In de groene Kop van Malden laten we bezoekers graag zien hoe wij samen met de natuur voedsel telen; 

in een historisch kampenlandschap, met de bodem als basis en vanuit de menselijke maat.

 

We maken duurzaamheid tastbaar en beleefbaar in het landschap.

Land- en bodemerosie buigen we om naar herstel en meer biodiversiteit.

Met een lage input van energie en grondstoffen, minder CO2 uitstoot,

zonder gif en via kringlopen werken we aan klimaatadaptatie en de toekomstbestendigheid van het gebied.

 

Dicht bij stad en dorp is deze aanpak niet alleen gezond voor de aarde, maar ook voor ons allemaal.

We willen jong en oud laten genieten van gezond en eerlijkvoedsel.

Wanneer we daarbij ook nog de sociale cohesie kunnen bevorderen

en mensen kunnen verbinden via educatie en zorg 

dan is voor ons de cirkel rond! 

We hopen dat deze vormen van landbouw meer ingang vinden in de Kop van Malden en in de regio. 

Een landbouw die op veel manieren bijdraagt aan duurzaamheid:

waardevol groen rond de stad, betrokken burgers, en een 

positieve impact op lucht, bodem, water en klimaatdoelstellingen

en met een brede blik op ruimte.